Datblygu Sgiliau Trin Gwybodaeth gan ddefnyddio - JIT, Excel, j2office a j2data er mwyn datblygu llinynnau y Cymhwysedd Digidol

Hyfforddwyr:

Huw Morris a Wendy Thomas

Lleoliad:

Tŷ Principality - Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Hyd ac Amserau'r Cwrs:

1 diwrnod - 9.30 yb - 3.30 yp

Dyddiad:

27 Mehefin 2018

Maen bwysig nodi nad oes angen unrhyw brofiad blaenorol mewn codio.

Dyluniwyd y cwrs er mwyn codi hyder a sgiliau TGCh athrawon cynradd yn y maes Trin Gwybodaeth ar draws y cwricwlwm. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar y canlynol:

Defnyddio apps JIT i ddatblygu sgiliau syml Trin Gwybodaeth.

Defnyddio taenlenni parod yn effeithiol.

Creu a chopio fformiwlau syml.

Creu a chopio fformiwlau cymhleth yn cynnwys ffwythiannau (functions).

Creu a datblygu setiau data o fewn taenlen a bas-data.

Ymchwilio a dadansoddi gwybodaeth o fewn taenlen a bas-data.

Gwerthfawrogi y gwahaniaeth a’r tebygrwydd rhwng taenlen a bas-data drwy ddefnyddio yr un set o wybodaeth e.e. y planedau.

Creu, cadw, rhannu a chyhoeddi gwaith arlein.

Canolbwyntio ar gynllunio ac asesu sgiliau TGCh disgyblion yn cynnwys hunan-asesu er mwyn datblygu’r cymhwysedd digidol unigol.

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Llinynnau: Rhyngweithio a Chydweithio, Data a meddwl cyfrifiadurol

Elfennau: Cyfathrebu, Cydweithio,Storio a rhannu, Datrys problemau a modelu,

Llythrennedd gwybodaeth a data

Nodwch nad oes angen profiad blaenorol i’r cwrs yma.

CYMDEITHAS YSGOLION DROS ADDYSG GYMRAEG