б

Постави правилната буква в края на думата.

Направи звукови модели на думите.

п

кора...

бо...

джи...

д

т

гра...

сладоле..

поле...

в

ф

з

с

г

к

ж

ш

краси...

карто...

бодли...

зале...

мра...

мири...

стро...

носоро...

кра...

мира...

кура...

гро...

Автор: Валентина Георгиева