гъба
гъ_ка
дърво
дръ_че
блуза
блу_ка
Заградете беззвучната съгласна с кръгче.
Звучни съгласни пред беззвучни съгласни
На какви звукове са липсващите букви?
Групова работа: Какво знаете за тези звукове?
(Запишете отговорите си на постери)
Когато звучните съгласни
се намират пред
беззвучни, те се изговарят
и се чуват като беззвучни.
За да не се сгреши при
писане, прави се проверка.

Пр. блузка - блуза
2 упр. Открийте пропуснатите букви и напишете думите. Как направихте проверка?
връ_ка
сла_ко
Здра_ка
лъ_че
Лю_чо
3 упр. Самостоятелно.
Да поработим в учебната тетрадка.
1 упр. Препишете думите, в които има разлика между изговор и правопис на съгласните. Напишете думите за проверка.
рогче
дръжка
лекар
сладка
плетка
Поздравления за отличната работа!
Изработил: Мирела Кузманова
б
п
ф
в
к
г
т
д
ш
ж
с
з
з
в
д
б