Име
Клас
Задача 1. Запиши броя на фигурите:
правоъгълници квадрати кръгове триъгълници
Задача 2. Реши и постави знаците с влачене
>
=
19 - 8......... 8 + 6
7 + 7 ......... 15 - 7
13 - 9 ........ 17 - 11
6 + 7......... 18 - 5
12 - 8 ........ 13 - 7
5 + 6 ........ 20 - 9
Задача 3 . Разликата е числото 9, а умалителят е числото 8. Умаляемото е:
14
17
18
1
Задача 4 . Ако от числото,което има 1 десетица и 5 единици, се извади числото 8, ще се получи числото:
3
8
9
7
Браво! Справи се чудесно!