Cartref  Pasg Diolch- garwch  Dathlu 200  Nadolig Gemau
Ysgol Penboyr
Dathliadau yn yr Eglwys
Diolchgarwch yw dathlu a diolch am y bwyd sydd
wedi cael ei dyfu ar y tir. Mae yn amser i ddiolch i
Dduw am y bwyd a gawn bob dydd.

Mae yn amser i fod yn ddiolchgar am ein bwyd
oherwydd mae rhai bobl yn llai ffodus na ni ac
ynnewynu. Mewn rhai gwledydd eraill dim ond
ychydig iawn o fwyd sydd ganddynt i'w fwyta.
Sut ydym ni n dathlu.
Bob blwyddyn yn yr ysgol rydym yn dathlu Diolchgarwch
drwy gael gwasanaeth arbennig yn yr Eglwys.
Rydym yn arfer dathlu ein gwasanaeth ym
mis Hydref. Ar ôl y gwasanaeth rydym yn
rhoi'r bwyd i'r bobl mewn angen.
Dyma'r ffrwythau a llysiau oedd yn addurno yr eglwys
Dyma'r ffrwythau a llysiau yn yr eglwys
Gweithio ar yr tir
Cliciwch ar y botwm i'w weld mwy.
Rydym yn dathlu wrth ganu,
gweddio ac addurno'r Eglwys
gyda ffrwythau a llysiau.