Cartref  Pasg  Diolch- garwch  Dathlu 200 ml Nadolig  Gemau
Ysgol Penboyr
Dathliadau yn yr Eglwys
Roedden ni wedi penderfynu edrych
ar y we i gasglu gwybodaeth ar
gyfer ein tudalen we.
Buom yn edrych ar ba liw gallem
ddefnyddio ar gyfer ein cefndir.
Wrth wneud hyn rydym yn dod i
wybod sut i rhannu ein tudalennau
ar j2e gyda pump cyfrifiadur
gwahanol.
Roedd yn hwyl teipio ar un
cyfrifiadur a gwylio'r gwaith dod
i fyny ar gyfrifiadur gwahanol!!
Roeddem yn arbrofi trwy ddylunio
botymau gwahanol ar gyfer ein
tudalennau ar gyfer we.
Buom yn trafod yr hyn yr ydym ei
angen pennawd:- oedd arnom
angen logo, maint y ffont a beth
fyddai'n lliw a ddefnyddiwn.
Unwaith y byddwn wedi cynllunio
ein tudalen gartref, rydym yn creu
ein holl dudalennau eraill drwy
edrych hyn yr ydym ei angen ar
mapiau meddwl.
Gweithio ar y ein tudalen cartref.
Roedden ni wedi e-bostio y Ficer i
weld y allem ni ei gyfweld ynglyn ar
dathliadau yn yr eglwys.
Roeddem yn gallu ymgorffori fideos
o'n dathliadau amrywiol ac yn
ychwanegu lluniau a clip celf i
dudalennau sy'n angenrheidiol.
Ar ol cwblhau ein holl dudalennau
rydym yn cysylltu i gyd gyda'i
gilydd.
Rydym yn gwirio drwy ein tudalennau
yn drylwyr, gan wneud yn siŵr bod
pob tudalen yn gysylltiedig.
Mae ein gwefan yn gyflawn.
^ nol
Yn gyntaf, buom yn trafod yr hyn yr oedden yn mynd i wneud ar gyfer y tudalennau we a chreu map meddwl i’n helpu.
Tra buom yn aros i gyfweld y Ficer a mynd dros y cwestiynau yr oeddem yn mynd i’w ofyn iddo, cawsom baned o de yn yr ystafell staff! Joio mas draw!
Cadwom y dudalen hwyl tan yr olaf. Dywedodd Mrs Brice y bydden ni yn cael creu ein gemau ein hunain yn ‘j2e’. Buom yn creu gemau llusgo a gollwng:- drama’r geni, croeair, jigso ac addurno coeden Nadolig. Roedden ni gyd wrth ein bodd yn eu creu!
Map  Meddwl 1
Dyma ni yn cyfweld y Ficer. Penderfynom pa gwestiynau yr oeddem yn mynd i’w gofyn i’r Ficer Gillibrand a chymryd ein tro ar y camera fideo.
Rydym wedi mwynhau dysgu sut i greu dudalennau we yn ‘J2e’. Tra roeddem yn creu a chynllunio’r tudalennau, cawsom hwyl yn dysgu sut i dddefnyddio’r swyddogaethau gwahanol yn ‘j2e’ e.e. sut i gysylltu tudalennau, sut i roi teitl ar dudalen, sut i ymgorffori fideos a chreu gemau hefyd yn defnyddio botymau creadigol eraill.

Gobeithio y cawn siawns i greu gwe dudalennau yn fuan.
Map  Meddwl 2
Sut creuon ni'r wefan