Cartref  Pasg Diolch- garwch  Dathlu 200  Nadolig  Gemau
Ysgol Penboyr
Dathliadau yn yr Eglwys
Mae Ysgol Wirfoddol yr Eglwys
yng Nghymru Penboyr yng nghanol pentref Felindre, ger Castell Newydd Emlyn.

Mae'r plant yn dod i'r ysgol o bentrefi Drefach, Felindre, Cwmpengraig, Cwmhiraeth, Penboyr, Waungilwen a Drefelin.
Dyma ein gwefan ni ar y digwyddiadau rydyn ni'n dathlu fel ysgol eglwys. Rydym yn paratoi y wefan hon ar gyfer cystadleuaeth creu gwefan Urdd 2012.
Eglwys St Barnabas gyda Ysgol Penboyr yn y cefndir
Iard chwarae Ysgol Penboyr
I gael mwy o wybodaeth am ddathliadau
yn yr Eglwys, cawsom gyfle i holi'r Ficer
am wahanol ddathliadau yn ein heglwys ni.
Siarad  gyda r Ficer Sut creuon  ni r wefan Gwefan Penboyr
Crewyd y tudalennau gwe yn j2e gan Cerian, Beca, Thomas, Emily a Sioned o flynyddoedd 5 a 6.
cystadleuaeth  creu gwefan  Eisteddfod yr  Urdd 2012 Enillwyr Enillwyr
Gwefan hynod o ddiddorol yn dathlu
gweithgareddau’r Eglwys. Roeddem yn hoffi’r mapiau meddwl yn dehongli creu’r wefan. Defnydd effeithiol o fideos. Diwyg y botymau yn dda iawn. Roedd cyfres o gemau rhyngweithiol diddorol yn rhan o’r wefan. Llawer iawn o waith wedi mynd i mewn i greu'r wefan
yma ac yn llwyr haeddiannol
o’r wobr gyntaf.
Beirniadaeth