Pasg Diolch- garwch  Dathlu 200   Nadolig Gemau
Ysgol Penboyr
Dathliadau yn yr Eglwys
Pasg yw'r dathliad hynaf a'r wyl bwysicaf i'r
Cristnogion. Mae e'n ddathliad sy'n atgoffa ni o
farwolaeth Iesu Grist a'i atgyfodiad.

Pasg yw'r amser pan mae Cristnogion dros y byd yn
cofio beth ddigwyddodd i Iesu Grist.

Mae Pasg yn dechrau ar ddydd Sul y Blodau. Mae Sul
y Blodau yn amser o ddathlu Iesu yn cyrraedd
Jeriwsalem ar gefn asyn.

Roedd pobl Jeriwsalem yn croesawu Iesu gan rhoi dillad ar y llawr fel carped coch, ac yn gweiddi "Hosanna" a chwifio dail palmwydd.


'
Profiod y Pasg  Llinell Amser
Cliciwch ar y botymau
i weld mwy.
Roedd Iesu wedi dathlu y swper olaf gyda'i
ddeuddeg disgybl, cyn iddo gael ei groeshoelio.
Ar Sul y Pasg rydym yn dathlu
atgyfodiad yr Iesu.


Roedd Iesu wedi atgyfodi o'r bedd tri diwrnod ar ôl bod ar
y groes.
Ar ddydd Gwener y Groglith, mae Cristnogion yn cofio y diwrnod pan roedd Iesu wedi cael ei groeshoelio ar y groes.
^
Dechrau Canu  Dechrau Canmol