Cartref  Pasg Diolch- garwch  Dathlu 200 ml Nadolig
Ysgol Penboyr
Dathliadau yn yr Eglwys
Gemau
Buom yn ebostio’r Ficer i ofyn iddo os y gallem ei
gyfweld ynglyn â dathliadau o fewn yr eglwys.
Ni oedd yn gyfrifol am baratoi’r cwestiynau a
ffilmio. Dysgodd pawb lawer o’r cyfweliad a chael
amser wrth eu boddau.
Cyfweliad gyda’r Ficer
^ nol
Dyma ni yn cyfweld a ffilmio'r y Ficer
Dyma ni gyda'r Ficer
ar ol y cyfweliad.
^